Soutěž o hlídač osobních věcí FIXED SMILE

Soutěž o hlídač osobních věcí FIXED SMILE

Pravidla soutěže

Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem #vybermotivavyhraj (dále jen „soutěž“) je společnost RECALL s.r.o. se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO 26036363, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 10575 (dále jako „pořadatel“ nebo „RECALL“).

Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook.

Soutěž probíhá v době od 25.4. 2018 09:00 hod. do 16.5. 2018 16:00 hod.

Soutěžní anketa

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen “soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci společnosti RECALL i ti, kteří zákazníky společnosti RECALL nejsou. Ze soutěže jsou vyloučení zaměstnanci společnosti RECALL a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

Soutěž probíhá v rámci jednoho soutěžního kola.

Soutěžícím se stává fyzická osoba starší 15 let, která v době konání soutěžního kola musí odeslat v rámci soutěže (dále jen „soutěžní příspěvek“) vyplněný soutěžní formulář. Účastníci soutěže musí mít vytvořený osobní facebookový profil.

Výherci soutěže budou vybírání porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Do výběru bude zařazen každý uchazeč, který vybere motiv pouzdra, který se mu nejvíce líbí a udá nejpřesnější odhad na otázku „ Kolik ručně šitých pouzder Fixed jsme vyrobili v roce 2017 v Prostějově ?“ v odeslaném formuláři. Výherci budou o svých výhrách informování nejdříve následující den, nejpozději pak do jednoho týdne po skončení soutěže, a to na uvedený email, kde budou dohodnuty detaily k předání výhry. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 30 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.

Výhry soutěže tvoří celkem tři Hlídače osobních věcí FIXED Smile, které společnost RECALL rozdá výhercům po skončení soutěže.

Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, bude vybrán jiný výherce. Nevydané výhry ze soutěže propadnou pořadateli.

Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výherce je povinen doručit společnosti RECALL potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.

Vyplněním soutěžního formuláře vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje společnosti RECALL dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail (dále jen „ údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti RECALL; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Vyplněním soutěžního formuláře dále dává soutěžící souhlas k rozesíláním informačních nabídek firmy RECALL na uvedený email.

Soutěžící souhlasí se zveřejněním jeho jména v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže.

Společnost RECALL nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Společnost RECALL je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na této stránce

Tato verze pravidel je platná a účinná od 25. 4. 2018

Sdílet:

Distribuce

Prodávejte FIXED. Postavte svůj úspěch na inovativní značce. Více informací

Podpora

Máte problém s výrobkem FIXED, potřebujete poradit? Navštivte naši podporu.

Jsme sociální