Zlepšujeme život s chytrými zařízeními. Udržitelně.

Logem ReLeaf označujeme naše produkty a projekty zaměřené na snižování dopadu na životní prostředí. Naším cílem je v maximální možné míře přispět k udržitelné budoucnosti a předat planetu našim dětem v co nejlepším stavu.

1. krok k ReStory

Nepoužitá TPU pouzdra, která by byla odsouzena k likvidaci, jsou převezena do lokální výroby, kde jsou následně rozemleta na částice.

Každá várka je důkladně měřena a kontrolována, abychom zajistili skvělou kvalitu každému recyklovanému produktu.

2. krok k ReStory

Připravená směs je obohacena o aditiva, roztavena do jednolité hmoty a připravena k lisování.

Pouzdra jsou lisovaná na míru jednotlivým modelům telefonů, aby seděly přesně na každé tlačítko, či výřez.

3. krok k ReStory

Hotové produkty jsou ručně baleny do celopapírových obalů a převezeny lokálně k odběratelům.

Využití lokální výroby a eliminace zaoceánské dopravy přispělo k úspoře až 45 % uhlíkové stopy pouzder, které jsou vyrobeny standardním procesem.

Snížení uhlíkové stopy podložené studií

Jak z pohledu uhlíkové stopy, tak z pohledu celkových environmentálních dopadů vykazují recyklovaná TPU pouzdra ReStory vyrobené společností FIXED výrazně nižší environmentální zátěž. V případě uhlíkové stopy recyklované pouzdro dosahuje 55% hodnoty emisí skleníkových plynů, což je o polovinu méně než u obalů vyrobených v Číně. V případě celkového hodnocení všech environmentálních dopadů vykazuje recyklované pouzdro ještě větší míru úspor a to hodnotu 51 %,“

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA z Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha