FIXED for investors

Zvolte prosím Váš jazyk
Čeština

FIXED pro investory

Podílejte se na úspěchu značky FIXED a představte nás zákazníkům ve svém okolí. Skrolujte níže a podívejte se proč partnerství s námi dává smysl.

Seznamte se s FIXED

FIXED v číslech

Podívejte se na historický růst naší firmy v grafech.

Vývoj obratu

Celkový obrat v Kč

Počet zaměstnanců

V současné době má firma 83 stálých zaměstnanců.

FIXED dokumenty

Dokumenty ke stažení.

2020


Tiskové zprávy

Informace k veřejné nabídce akcií FIXED.zone a.s.


Zahájení: 19.10.2021 v 10 hod
Ukončení: 2.11.2021 v 12 hod
Zveřejnění knihy objednávek: 26.10.2021 v 10hod
https://www.pxstart.cz/
Upisovací kniha (Pokud nemáte registraci klikněte na odkaz "Přihlásit jako host")

Počet nabízených akcií: 222 000 ks
Cenové rozpětí: 180-222 Kč za akcii (stanovený pohyb ceny: násobky 2 Kč)
Minimální velikost objednávky: 100 ks akcií (možné je nakupovat pouze v násobcích lotu, tj. 100 ks, 200 ks, 300 ks atd.)

Pro zadání pokynů vedoucích k nákupu akcií FIXED.zone a.s. doporučujeme oslovit následující členy Burzy cenných papírů Praha:
FIO banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
OpPORTUnity

Další informace
Obecné informace k úpisu na trhu PX Start

Nabídka akcií probíhá ve speciálnímu systému BCPP, do kterého mají přístup všichni členové BCPP.
• Makléři zadávají objednávky (počet poptávaných akcií + poptávanou cenu za akcii) od jednotlivých investorů. Vytváří se tzv. kniha objednávek, která slouží jako podklad k určení finální ceny (nachází se v rozmezí, které je stanovené v prospektu cenného papíru) a míry uspokojení objednávek (počet akcií). Obsah knihy objednávek se zveřejňuje na webu PXStart v druhém týdnu úpisu.
• Finální cenu si při uzavření knihy objednávek stanoví emitent, tedy společnost FIXED.zone. Objednávky, které budou mít cenový limit pod závěrečnou cenou nebudou uspokojeny. Pokud bude o emisi velký zájem, tak může dojít k přeupsání knihy objednávek a jen částečnému uspokojení.

Přeupsaná kniha – princip krácení objednávek

Poměrové krácení všech objednávek nastane v momentě, kdy míra alokace je menší než 100%. Princip krácení je následující:
• dle stanovené míry alokace, se požadované množství v objednávce zaokrouhlí na celé loty směrem dolů,
• systém seřadí sestupně objednávky podle jejich míry zaokrouhlení,
• zbylé loty jsou pak systémem přidělovány postupně po jednom každé objednávce dle jejich pořadí v rámci jejich míry zaokrouhlení. V případě, že více objednávek dosáhne stejné míry zaokrouhlení uplatní se při přidělování zbylých lotů princip časové priority.

Kontakt pro investory:
Jan Moravec (CEO)
Jan.Moravec@FIXED.zone

DISCLAIMER
Tato stránka neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o společnosti FIXED.zone a.s., se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 36 363 ("Společnost") ani o akciích Společnosti. Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně akcií Společnosti měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v prospektu akcií Společnosti, který byl schválen rozhodnutím České národní banky dne 13. 10. 2021, č.j.: 2021/103908/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00078/CNB/572, které nabylo právní moci dne 15. 10. 2021, a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.fixed.zone/ v sekci „Pro investory". Současně tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů Společnosti, ani jakékoli doporučení investovat do jakýchkoli investičních nástrojů.

Dokumenty ke stažení

Medailonek společnosti