Pro investory

FIXED pro investory

Podílejte se na úspěchu značky FIXED a představte nás zákazníkům ve svém okolí. Skrolujte níže a podívejte se proč partnerství s námi dává smysl.

Seznamte se s FIXED

FIXED v číslech

Podívejte se na historický růst naší firmy v grafech.

Vývoj obratu

Celkový obrat v Kč

Počet zaměstnanců

V současné době má firma 83 stálých zaměstnanců.

Tabulka finančních ukazatelů

V tis. Kč 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Čistý obrat (výnosy) 374 654 324 664 254 282 224 070 215 957 193 803 217 965
Změna y/y 15,40% 27,68% 13,48% 3,76% 11,43% -11,09% 20,52%
Hrubý zisk z prodeje 160 420 138 961 97 773 78 386 85 161 70 456 65 309
Změna y/y 15,44% 42,13% 24,73% -7,95% 20,87% 7,88% -55,58%
Hrubá marže z prodeje (%) 45,88% 45,91% 41,78% 37,96% 41,60% 37,99% 31,72%
EBITDA 21 509 22 032 12 007 4 742 15 782 7 203 8 910
Změna y/y -2,37% 83,49% 153,21% -69,95% 119,10% -19,16% -16,66%
EBITDA marže (%) 5,74% 6,79% 4,72% 2,12% 7,31% 3,72% 4,09%
EBIT 17 463 18 462 8 505 2 246 14 455 6 374 8 186
Změna y/y -5,41% 117,07% 278,67% -84,46% 126,78% -22,14% -15,65%
EBIT marže (%) 4,66% 5,69% 3,34% 1,00% 6,69% 3,29% 3,76%
Čistý zisk 11 249 13 350 5 174 -220 10 049 3 816 5 464
Změna y/y -15,74% 158,02% 104,25 -102,19% 163,34% -30,16% -24,93%
Čistá marže (%) 3,00% 4,11% 2,03% -0,10% 4,65% 1,97% 2,51%
Aktiva 226 528 200 875 150 374 140 786 112 028 97 455 101 875
Počet akcií* 2 222 000 2 222 000 0 0 0 0 0
Zisk na akcii 5 6 0 0 0 0 0
ROE** 11,82% 22,52% 21,33% -0,95% 39,80% 15,22% 21,09%

* Společnost je kótovaná na Pražské burze START cenných papírů od 2. 11. 2021 ** Společnost definuje ROE jako čistý zisk za dané období dělený průměrným zůstatkem vlastního kapitálu (vypočteným jako aritmetický průměr vlastního kapitálu ke konci předchozího období a ke konci účetního období)

FIXED dokumenty

Dokumenty ke stažení.

2020


Tiskové zprávy

Informace k veřejné nabídce akcií FIXED.zone a.s.


Zahájení: 19.10.2021 v 10 hod
Ukončení: 2.11.2021 v 12 hod
Zveřejnění knihy objednávek: 26.10.2021 v 10hod
https://www.pxstart.cz/
Upisovací kniha (Pokud nemáte registraci klikněte na odkaz "Přihlásit jako host")

Počet nabízených akcií: 222 000 ks
Cenové rozpětí: 180-222 Kč za akcii (stanovený pohyb ceny: násobky 2 Kč)
Minimální velikost objednávky: 100 ks akcií (možné je nakupovat pouze v násobcích lotu, tj. 100 ks, 200 ks, 300 ks atd.)

Pro zadání pokynů vedoucích k nákupu akcií FIXED.zone a.s. doporučujeme oslovit následující členy Burzy cenných papírů Praha:
FIO banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
OpPORTUnity

Další informace
Obecné informace k úpisu na trhu PX Start

Nabídka akcií probíhá ve speciálnímu systému BCPP, do kterého mají přístup všichni členové BCPP.
• Makléři zadávají objednávky (počet poptávaných akcií + poptávanou cenu za akcii) od jednotlivých investorů. Vytváří se tzv. kniha objednávek, která slouží jako podklad k určení finální ceny (nachází se v rozmezí, které je stanovené v prospektu cenného papíru) a míry uspokojení objednávek (počet akcií). Obsah knihy objednávek se zveřejňuje na webu PXStart v druhém týdnu úpisu.
• Finální cenu si při uzavření knihy objednávek stanoví emitent, tedy společnost FIXED.zone. Objednávky, které budou mít cenový limit pod závěrečnou cenou nebudou uspokojeny. Pokud bude o emisi velký zájem, tak může dojít k přeupsání knihy objednávek a jen částečnému uspokojení.

Přeupsaná kniha – princip krácení objednávek

Poměrové krácení všech objednávek nastane v momentě, kdy míra alokace je menší než 100%. Princip krácení je následující:
• dle stanovené míry alokace, se požadované množství v objednávce zaokrouhlí na celé loty směrem dolů,
• systém seřadí sestupně objednávky podle jejich míry zaokrouhlení,
• zbylé loty jsou pak systémem přidělovány postupně po jednom každé objednávce dle jejich pořadí v rámci jejich míry zaokrouhlení. V případě, že více objednávek dosáhne stejné míry zaokrouhlení uplatní se při přidělování zbylých lotů princip časové priority.

Kontakt pro investory:
Jan Moravec (CEO)
Jan.Moravec@FIXED.zone

DISCLAIMER
Tato stránka neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o společnosti FIXED.zone a.s., se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 36 363 ("Společnost") ani o akciích Společnosti. Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně akcií Společnosti měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v prospektu akcií Společnosti, který byl schválen rozhodnutím České národní banky dne 13. 10. 2021, č.j.: 2021/103908/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00078/CNB/572, které nabylo právní moci dne 15. 10. 2021, a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.fixed.zone/ v sekci „Pro investory". Současně tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů Společnosti, ani jakékoli doporučení investovat do jakýchkoli investičních nástrojů.

Dokumenty ke stažení

Medailonek společnosti