Pro investory

FIXED pro investory

Podílejte se na úspěchu značky FIXED a představte nás zákazníkům ve svém okolí. Skrolujte níže a podívejte se proč partnerství s námi dává smysl.

Seznamte se s FIXED

FIXED v číslech

Podívejte se na historický růst naší firmy v grafech.

Vývoj obratu

Celkový obrat v Kč

Počet zaměstnanců

V současné době má firma 114 stálých zaměstnanců.

Tabulka finančních ukazatelů

V tis. Kč 2023 2022 2021 2020 2019
Čistý obrat (Celkové Výnosy) 444 911 374 521 324 777 255 620 230 615
Tržby z prodeje výrobků a služeb 45 431 34 591 26 470 24 121 25 303
Tržby za prodej zboží 390 667 330 778 288 300 222 148 196 802
Celkové tržby 436 098 365 369 314 770 246 269 222 105
Změna YoY 19,36% 16,07% 27,82% 10,88%
EBITDA 25 416 19 283 19 750 15 101 7 108
Změna YoY 31,81% -2,36% 30,79% 112,45%
Odpisy + Daně a poplatky v provozní oblasti 4 880 2 855 1 344 6 102 4 736
Provozní VH (EBIT) 20 536 16 428 18 406 8 999 2 372
Změna YoY 25,01% -10,75% 104,53% 279,38%
Finanční VH -7 847 -1 543 -1 317 -3 513 -2 745
Zisk před daní (EBT) 12 688 14 885 17 089 5 486 -373
Daň z příjmů 2 705 3 175 3 411 1 473 206
Čistý zisk (EAT) 9 983 11 710 13 678 4 013 -579
Změna YoY -14,75% -14,39% 240,84% n/a
Ziskové marže 2023 2022 2021 2020 2019
EBITDA marže 10,21% 5,28% 6,27% 6,13% 3,20%
EBIT marže 4,71% 4,50% 5,85% 3,65% 1,07%
EBT marže 2,91% 4,07% 5,43% 2,23% -0,17%
Čistá marže 2,29% 3,20% 4,35% 1,63% -0,26%
Bilance a související ukazatele 2023 2022 2021 2020 2019
Celková aktiva 257 540 226 712 202 706 149 155 141 798
Stálá aktiva 43 705 30 627 23 295 25 102 24 547
Oběžná aktiva 212 155 193 850 177 071 120 934 112 075
Hotovost 14 735 9 344 13 819 5 874 8 226
Vlastní kapitál 104 360 101 092 89 295 28 059 19 797
Dlouhodobé závazky 22 068 7 164 6 204 8 588 9 381
Krátkodobé závazky 127 945 115 601 104 061 111 334 111 216
Čistý pracovní kapitál 84 210 78 249 73 010 9 600 859
CAPEX 23 338 11 597 2 006 4 042 12 010
Net Debt 100 432 81 117 59 311 77 479 76 292
Net Debt / EBITDA 3,95 4,21 3,00 5,13 10,73
Net Debt / Vlastní kapitál 0,96 0,80 0,66 2,76 3,85
Běžná likvidita 1,66 1,68 1,70 1,09 1,01
Okamžitá likvidita 0,12 0,08 0,13 0,05 0,07
Analytické ukazatele 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 9,57% 11,58% 15,32% 14,30% -2,92%
Rentabilita aktiv (ROA) 3,88% 5,17% 6,75% 2,69% -0,41%
Počet akcií 2 222 000 2 222 000 2 222 000 0 0
Zisk na akcii (EPS) 4,49 Kč 5,27 Kč 6,16 Kč
Cena za akcii k 31.12. daného roku 188 Kč 188 Kč 356 Kč
Dividenda na akcii 0,00 Kč 3,00 Kč 0,00 Kč
Výplatní poměr 0,00% 56,93% 0,00%
Tržní kapitalizace 417 736 000 Kč 417 736 000 Kč 791 032 000 Kč
Enterprise Value (EV) 518 168 000 Kč 498 853 000 Kč 850 343 000 Kč
EV/EBITDA 20,39 25,87 43,06
EV/Tržby 1,19 1,37 2,70
P/E 41,84 35,67 57,83

FIXED dokumenty

Dokumenty ke stažení.

2020


Tiskové zprávy

Informace k veřejné nabídce akcií FIXED.zone a.s.


Zahájení: 19.10.2021 v 10 hod
Ukončení: 2.11.2021 v 12 hod
Zveřejnění knihy objednávek: 26.10.2021 v 10hod
https://www.pxstart.cz/
Upisovací kniha (Pokud nemáte registraci klikněte na odkaz "Přihlásit jako host")

Počet nabízených akcií: 222 000 ks
Cenové rozpětí: 180-222 Kč za akcii (stanovený pohyb ceny: násobky 2 Kč)
Minimální velikost objednávky: 100 ks akcií (možné je nakupovat pouze v násobcích lotu, tj. 100 ks, 200 ks, 300 ks atd.)

Pro zadání pokynů vedoucích k nákupu akcií FIXED.zone a.s. doporučujeme oslovit následující členy Burzy cenných papírů Praha:
FIO banka, a.s.
Patria Finance, a.s.
OpPORTUnity

Další informace
Obecné informace k úpisu na trhu PX Start

Nabídka akcií probíhá ve speciálnímu systému BCPP, do kterého mají přístup všichni členové BCPP.
• Makléři zadávají objednávky (počet poptávaných akcií + poptávanou cenu za akcii) od jednotlivých investorů. Vytváří se tzv. kniha objednávek, která slouží jako podklad k určení finální ceny (nachází se v rozmezí, které je stanovené v prospektu cenného papíru) a míry uspokojení objednávek (počet akcií). Obsah knihy objednávek se zveřejňuje na webu PXStart v druhém týdnu úpisu.
• Finální cenu si při uzavření knihy objednávek stanoví emitent, tedy společnost FIXED.zone. Objednávky, které budou mít cenový limit pod závěrečnou cenou nebudou uspokojeny. Pokud bude o emisi velký zájem, tak může dojít k přeupsání knihy objednávek a jen částečnému uspokojení.

Přeupsaná kniha – princip krácení objednávek

Poměrové krácení všech objednávek nastane v momentě, kdy míra alokace je menší než 100%. Princip krácení je následující:
• dle stanovené míry alokace, se požadované množství v objednávce zaokrouhlí na celé loty směrem dolů,
• systém seřadí sestupně objednávky podle jejich míry zaokrouhlení,
• zbylé loty jsou pak systémem přidělovány postupně po jednom každé objednávce dle jejich pořadí v rámci jejich míry zaokrouhlení. V případě, že více objednávek dosáhne stejné míry zaokrouhlení uplatní se při přidělování zbylých lotů princip časové priority.

Kontakt pro investory:
Jan Moravec (CEO)
Jan.Moravec@FIXED.zone

DISCLAIMER
Tato stránka neobsahuje konečné a vyčerpávající informace o společnosti FIXED.zone a.s., se sídlem Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 260 36 363 ("Společnost") ani o akciích Společnosti. Každý příjemce tohoto dokumentu a potenciální investor by se před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí ohledně akcií Společnosti měl poradit se svými právními, finančními a dalšími odbornými poradci ohledně vhodnosti své investice a měl by se spoléhat výhradně na informace o Společnosti uvedené v prospektu akcií Společnosti, který byl schválen rozhodnutím České národní banky dne 13. 10. 2021, č.j.: 2021/103908/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2021/00078/CNB/572, které nabylo právní moci dne 15. 10. 2021, a uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.fixed.zone/ v sekci „Pro investory". Současně tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku nebo výzvu k prodeji či nákupu jakýchkoli cenných papírů Společnosti, ani jakékoli doporučení investovat do jakýchkoli investičních nástrojů.

Dokumenty ke stažení

Medailonek společnosti